Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Forum for Brugerinvolvering

Forum for Brugerinvol

 

På Steno Diabetes Center Odense (SDCO) har vi etableret Forum for Brugerinvolvering (tidligere kaldet Rådgivende Patientudvalg), som pt. består af 17 personer, der enten selv har diabetes eller er pårørende til en der har, samt 10 fagpersoner på diabetesområdet. Navneændringen skulle til for at præcisere, at udvalget/ forummet både består af mennesker med diabetes, deres pårørende og sundhedsprofesionelle.

Primære fokuspunkter

Til møderne vil der blandt andet være fokus på hvordan vi:

  • Taler om diabetes, så vi undgår at skabe skræmmebilleder
  • Øger fokus på det psykosociale aspekt ved at leve med diabetes
  • Gør samarbejdet mellem patient og behandler mere ligeværdigt
  • Sikrer bedre overgange fra børne - til voksenambulatoriet
  • Øger samarbejdet mellem forskellige afdelinger på sygehuset
  • Støtter udsatte mennesker med diabetes


Se videoen nedenfor og få et indblik i, hvordan vi arbejder i forummet.
 

  


Link Invitationer til workshops
Deltag i efterårets tre virtuelle workshops med fokus på diabetes og psykisk trivsel og en enkelt fysisk workshop om at forbedre kommunikationen med de sundhedsprofessionelle
Link Sparring om brugerinvolvering
Et tilbud til dig - som bruger eller i dit arbejde som sundhedsprofessionel - der ønsker hjælp til at skabe bedre rammer for brugerinvolvering
Link Møder og referater
Der afholdes 4 faste møder i Odense årligt i tidsrummet 16:00-19:00
Link Kommissorium
Kommisorium for Steno Diabetes Center Odenses Forum for Brugerinvolvering
Link Udvalgte nyheder
Links til udvalgte nyheder om Forum for Brugerinvolverings arbejde med brugerinddragelse

Siden er sidst opdateret: 27-05-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring