Dette er tekstversionen af Centrets opgaver
Klik her for at komme til den grafiske version af Centrets opgaver

Forside - Læs op - Sitemap


Centrets opgaver


Centrets opgaver
 

Centrets opgaver er i tæt samarbejde med kliniske og parakliniske afdelinger på OUH at:


CAKS sjældne-ansvarlig
Hver afdeling (klinisk og paraklinisk) på OUH har én CAKS ansvarlig.

 

Opgaver:


Sygdomsforløbsansvarlig
Afdelingen kan have flere sygdomsforløbsansvarlige.


Opgaver:

 

Patientforløbsansvarlig (tovholder)
 

Centrets opgaver

 

For hver given sygdom aftales, hvilken sygdomsforløbsansvarlig læge og dermed afdeling, der er patientforløbsansvarlig. Det vil enten være en kliniker fra specialet primært involveret i sygdommen, en kliniker fra Pædiatrisk Afdeling eller en kliniker fra CAKS.

Opgaver:

Opgaverne løses i samarbejde med CAKS-sekretariatet og de øvrige i MDT.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk